Skandia — en veteran i Almedalen

Uppdrag

Det är när människors behov, politikernas ambitioner och näringslivets affärsmodeller samverkar som vi får kraft i samhällsutvecklingen. Därför har Skandia har sedan 2011 deltagit i Almedalsveckan för att skapa diskussion kring frågor som till exempel utanförskap och ohälsa. Minnesotas uppdrag är att skapa rätt förutsättningar och en arena för det för arbetet med målet att bibehålla och stärka Skandias position i Almedalen, kopplat till kännedom och preferens.

Lösning

Almedalsveckan är ett samtal och det krävs två öron och en mun för att vara en värdig deltagare. Därför har det övergripande målet alltid varit att hitta Skandias relevans i frågan för dagen. Det förutsätter lyhördhet. En egen trädgård, öppen hela veckan, skapar rätt förutsättningar att anta utmaningen. I trädgården sprudlar det hela veckan av riktade aktiviteter från morgon till kväll. Seminarier, Skandias sommarkontor med sparexperter, hälsotester och podcast-inspelningar är några exempel. 2014 fick barnen komma till tals i ”Lilla Almedalen” och 2015 var det premiär för Almedalsloppet där fler än 200 löpare engagerades och sprang 4,2 km. 
På kvällen riggar vi om för ett av Almedalens attraktivaste mingel. Expressen sänder sitt eftersnack från Skandias terrass direkt efter talen och är ett uppskattat inslag som både Skandias mingelgäster och publiken på gräsmattan utanför kan ta del av live.

Resultat 

Under åren har Skandia etablerat sig som en av Politikerveckans nyckelspelare och  framgångarna har varit många. 2016 såg det t.ex. ut såhär:

  • 1:a plats i spontan uppmärksamhet bland företag i Almedalen, exkl. mediabolagen
  • 23 seminarier varav 7 egna och 16 partnerledda (BRIS, Rädda Barnen, Unicef, Suicide Zero m.fl.)
  • 5000 unika besökare i Skandias trädgård under veckan
  • 6 fullsatta talmingel i Skandias Trädgård samt eftersnack i samarbete med Expressen. I snitt 400 besökare per kväll.
  • 28% av den generella Almedalsbesökarna har fått en mer positiv bild av Skandia som företag efter Almedalsveckan (utan att nödvändigtvis ha besökt trädgården)
  • 350 deltagare i Almedalsloppet 2016.

UPPDRAGSGIVARE
Skandia
PROJEKT
Närvaro AlmedalenDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy