SEB Management Conference med Mbox

Uppdrag

Att inspirera och entusiasmera 500 ledande chefer och nyckelpersoner inom SEB. Skapa en gemensam syn på visionen, framtida inriktning och mål för SEB.

Lösning

Hur lockar man fram konstruktiva och visionära samtal om hinder och möjligheter under en konferens? Jo, man kastar agendan och låter alla hålla låda. Eftersom det är just de som bör sitta på svaren. Bokstavligen talat. Utifrån temat ”New ways of working” utvecklades konceptet Mbox för SEB Management Conference 2017. Ett koncept som frigör kreativiteten och tillvaratar handlingskraften hos medarbetarna vilket resulterade i ett enormt engagemang!

Resultat

86% gillade verkligen konceptet och ”Open space” formatet för att deltagarna själva fick välja ämnena som skulle diskuteras.
90% av deltagarna anser att konferensen har bidragit till att tänka nytt och hur de ska kunna jobba annorlunda i framtiden.


UPPDRAGSGIVARE
SEB
PROJEKT
Chefsmöte med workshopmetoden Mbox (vinnare av Gyllene Hjulet)DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy