Fast Moving

DLF och Svensk Dagligvaruhandel gav oss i uppdrag att ta fram ett skalbart eventkoncept riktat mot ledare inom dagligvarubranschen. Designen, liksom själva innehållet, skulle uttrycka kunskap snarare än fest samt hålla över tid. Resultatet blev konceptet ”Fast Moving” med ett optimistiskt och flexibelt uttryck designat med digitalt fokus. För varje nytt år och event varieras färgsättningen i designen vilket ger variation utan att tumma på igenkänningen.


UPPDRAGSGIVARE
Fast Moving
PROJEKT
Design - Fast MovingDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy