Försvarsmaktens Flygdag

Uppdrag

Varje år genomförs Försvarsmaktens Flygdag, ett event på en av flygflottiljerna runt om i landet. År 2018 var det Luftstridsskolan i Uppsala som bjöd in allmänheten till en dag med upplevelser och kunskap om i första hand flygvapnet, men även övriga delar ur Försvarsmakten. Utöver att locka så många besökare som möjligt till eventet fanns det mål att attrahera Försvarsmaktens primära rekryteringsmålgruppen, tjejer och killar 18-25 år, och positionera Försvarsmakten som en attraktiv arbetsgivare.

Minnesotas uppdrag var att tillsammans med Volt och PhD dra besökare till Flygdagens flygdag och operativt stödja eventets alla delar före, under och efter.

Lösning

Försvarsmaktens Flygdag 2018 var den största och mest välbesökta flygdagen genom tiderna i Sverige. Bakom succén låg ett omfattande arbete med att koordinera delarna till en perfekt helhet. För att nå de högt ställda mål som fanns på kvalitet och besöksupplevelse, sattes stor fokus på uppvisningsmomenten och utställningsområdet.

En viktig del i utformningen av eventet var mötet mellan besökarna och Försvarsmaktens medarbetare — det personliga mötet kan i många fall vara avgörande för vidare dialog.  Därför lades stor tonvikt på planeringen av utställningsområdena för att optimera flöden och undvika köbildning samt ge besökaren en så positiv upplevelse som möjligt med personal på plats. Vi är oerhört stolta att vara med att arrangera ett så utmanande och viktigt event.

Resultat
  • 150 000 besökare. Mest besökta Flygdagen någonsin och det största publika endagseventet 2018.
  • 39% besökare i rekryteringsmålgruppen (mål 20%)
  • 79% ökad kunskap (mål 50%)
  • 62% ökad positiv inställning (mål 30%)
  • 53% ökad attraktion som arbetsgivare (mål 30%)
  • Nominerad i kategorin Årets Event B2C i Gyllene Hjulet

UPPDRAGSGIVARE
Försvarsmakten
PROJEKT
Publikt eventDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy