Switch — ett jämställdhetsinitiativ från Ellevio

Jämställdhetsinitiativet Switch blev ett steg på vägen för Ellevio att nå en jämnare könsfördelning i sin bransch. Genom ett antal sponsorskap hämtar de inspiration och breddar sin egen kunskap för att på sikt kunna förändra.

Uppdrag

2017 ingick Ellevio ett sponsorsamarbete tillsammans med Stockholms fotbollförbund och 50/50 fonden, Female Legends, en community inom e-sporten, och musiklägret Popkollo. Uppdraget har varit att paketera, konceptualisera och aktivera samarbetena i syfte att driva förändring och skapa förutsättning för intern och extern kommunikation.

Lösning

Utifrån sponsringsplattformen skapade vi jämställdhetsinitiativet Switch. Minnesota stod för både namnprocess och den grafiska utvecklingen. Förutom en ad filmproduktioner som har kommit både organisationer och Ellevio till gagn har vi planerat och genomfört en rad kommunikationsinsatser. Ett rapportsläpp kring jämställdhet i traditionellt manliga miljöer (ladda ner den till höger) där respondenterna bestod av organisationernas medlemmar. En temadag under Almedalsveckan med panelsamtal med såväl ledare som politiker. Närvaro under Dreamhack där Ellevio stöttade Female Legends för att skapa en trygg miljö för tjejer. Ellevio har också varit medarrangörer för ett LAN under sportlovet som genererade en hel del PR i kanaler som DI, Veckans affärer och Sveriges Radio. Switch har också lyfts och använts under Ellevios interna aktiviteter som seminarier och workshops.

Resultat

Genom Switch har Ellevio lyckats förbättra sitt anseende och preferens kring varumärket. Man har skapat en intern stolthet och där jämställdhet idag står högt på den interna agendan. Idag har Ellevio blivit talesperson i helt nya arenor och man har lyckats sprida sitt budskap i flera egna och förtjänade kanaler.


UPPDRAGSGIVARE
Ellevio
PROJEKT
Sponsorstrategi och sponsoraktiveringDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy