Vattenfall och Klimatbacken

Klimatbacken är ett samarbete mellan Svenska Skidförbundet och Vattenfall och startade för att få nästa generations skidåkare att backa klimatet. 

”Genom Klimatbacken får vi en möjlighet att på ett naturligt och trovärdigt sätt närma oss en målgrupp som vi ser som väldigt viktig när det gäller omställningen till ett fossilfritt liv inom en generation. Minnesota var drivande i den kreativa processen för att skapa konceptet för Klimatbacken samt kommit med idéer och inspel under vägens gång som varit ovärderliga för projektet som helhet.”
— Åsa Rolke, Project Manager Brand Experience på Vattenfall

Uppdrag

Hur  pratar man  med en passionerad målgrupp,  som redan gör allt för sin sport,  och ber dem att göra ännu mer? Hur säger man att deras passion inte är hållbar? Vi ville nå en bred målgrupp  med ett  stort åldersspann. Det var därför viktigt att hitta något som passar alla,  som skapar gemenskap  och bygger på  de  gemensamma nämnarna  träning och kärlek till  sporten.

Lösning

Lösningen blev Klimatbacken! En möjlighet för skidåkare över hela landet att backa klimatet och sin klubb. Klimatbacken är ett samarbete mellan Vattenfall och Skidförbundet.  

Ett kit  skickas ut intresserade klubbar med allt som behövs för att förvandla deras backe till Klimatbacken. I kittet finns banmarkeringar, höjdmätare och kommutativa enheter, både fysiska och digitala. Där finns även exempel på sms och mail. Det ska nämligen  swishas  i Klimatbacken. Varje deltagare  får själv  skaffa sponsorer  och komma överens om en summa som sponsorn ska bidra  med  per höjdmeter som deltagaren springer i backen. För när det är dags att genomföra Klimatbacken handlar det om att springa. En bana mäts ut efter höjdmeter som deltagarna ”samlar” genom att springa. Detta omvandlas sedan till pengar som  swishas  till klubben. 20% av summan som samlas in är öronmärkta för klimatarbete inom klubben. Vattenfall som är möjliggörare av projekt dubblar dessutom summan avsedd för klimatarbete. 

”Minnesota var drivande i den kreativa processen för Klimatbacken. Deras idéer
har varit ovärderliga för projektets helhet.”

Resultat

5 klubbar deltog (målet var 3) och de samlade in totalt 192 495 kr varav 31 202 kr öronmärktes till klimatprojekt. Detta har lett till att 20 klubbar redan anmält sig till 2020 års omgång av Klimatbacken. Även ytterligare partners har anslutit sig.


UPPDRAGSGIVARE
Vattenfall
PROJEKT
KlimatbackenDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy