TUI Learning Event & House Party

När världen förändras behövs tid för reflektion och dialogVi behöver alla träna på att prata om det vi inte vet, och se värdet i att formulera svaren tillsammans. Så odlar vi en engagerad företagskultur.

”Våra learning events ger hela företaget möjlighet att träffas och prata med varandra. Genom åren har vi behandlat ämnen som digitalisering, innovation och hållbarhet. Det öppna arenaformatet innebär att alla får vara med och bidra. Att allt sker på vårt kontor innebär att upplevelserna sätter sig i väggarna. Det skapar en otrolig kraft framåt.” — Charlotte Wwiebe, HR & Organisation Director på TUI

 

Uppdrag

I Norden lärde vi oss snabbt att köpa resor på nätet och idag är resebranschen långt fram i den digitala utvecklingen. Att byta rese-katalogen mot en hemsida var relativt enkelt i jämförelse med alla de möjligheter dagens digitala utveckling för med sig. AI, Machine Learning, IoTVoice – hur skapar vi möten där medarbetarna får möjlighet att utforska allt det nya tillsammans?

”Att allt sker på vårt kontor innebär att upplevelserna sätter sig i väggarna. Det skapar en otrolig kraft framåt.”

Lösning

Ett Learning Event & House Party genomförs på TUI:s kontor i Stockholm och medarbetare reser in från hela Norden. När temat är satt utvecklas ett antal upplevelsestationer i syfte att skapa diskussion. Vi skapar även montrar där deltagarna kan träffa kollegor som driver aktuella TUI-projekt och externa gäster i direkta samtal. Från mindre scener körs korta seminarier, även här bjuds externa talare in för att bidra med nya perspektiv. 

På detta sätt skapas ett generöst utbud av inspirerande stationer. Deltagarna delas in i grupper men får sedan fritt utforska kontoret tillsammans. På klotterplank, Postit-lappar och i omröstningar delar grupperna med sig av tankar och reflektioner.  

Learning Event & House party har genomförts på följande teman: 

— Hello TUI (i samband med namnbytet)
Digital Safari@TUI
— Innovation Lab@TUI
Sustain Abilities@TUI
— Human Lead@TUI 

Resultat

Genom att involvera alla i samtalet om företagets framtid skapas engagemang och fokus kring viktiga framtidsfrågor. Att genomföra detta på det egna kontoret innebär att upplevelserna sätter sig i väggarna. Det öppna, utforskande förhållningssättet hakommit att påverka hela företagskulturen.  

Att navigera i okända vatten är alltid svårt, men det blir lättare när man gör det tillsammans.  


UPPDRAGSGIVARE
TUI
PROJEKT
Format för medarbetarmötenDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy