Aller media She Summit

En tydligare position, ett modernare uttryck och relevant innehåll gav önskad effekt: fler affärer från befintliga och nya kunder samt starkare relationer. Minnesota hjälpte Aller media att stöpa om årets viktigaste partnerevent.

Uppdrag

I 23 år har Aller media genomfört Allerdagarna, mediehusets största och viktigaste B2B-event under året. Varje år bjuds hundratals kunder, partners och medarbetare in för att inspireras och nätverka. När det var dags att planera den 24:e upplagan 2019 behövdes ett omtag. Syftet med det var att behålla och utöka Aller medias marknadsledarskap på en tidskriftsmarknad i stark förändring.

Lösning

Under ett par workshops kring strategisk inriktning och varumärke, växte namnet ”She Summit” fram. She Summit ska vara den mötesplats och plattform som ger kunder och partners den mest initierade kunskapen om hur man når och förstår kvinnor. En viktig pusselbit i detta statement var framtagandet av marknadsundersökningen och rapporten Aller Media She Report.

Under ett par workshops växte namnet ”She Summit” fram

Själva eventet ägde rum på At Six under temat ”Ett hållbart liv”. Hållbarhet kan tyckas vara ett något slitet begrepp men som fortfarande väcker en rad frågor — och känslor! Dagens program var en mix av inspiration och kunskap, från initierade hållbarhetsföreläsare till Aller medias egna medialösningar med fokus på den digitala affären

Resultat

Eventet fick höga siffror rakt igenom, både som helhet och de enskilda delarna. Planeringen för She Summit 2020 är redan igång med ambitionen att om några år ha utvecklat eventet med biljettförsäljning.


UPPDRAGSGIVARE
Aller media
PROJEKT
Nytt möteskoncept och genomförandeDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy