Försvarsmakten monterkoncept

Försvarsmakten genomför ca 500 event per år. För att effektivisera och få bättre genomslag ville man ta ett helhetsgrepp om sin mässnärvaro. Resultatet blev en monter med ett tydligt flöde som förmedlar bilden av det moderna Försvarsmakten – en verksamhet med stora möjligheter för den som vill utmana och utveckla sig själv.

Uppdrag

Trots att de första stegen mot nyinförd värnplikt tagits, behövs ett stort tillflöde av sökande till tjänster som sträcker sig från flygmekaniker, kock och sjöofficer till sjukvårdare, skyttesoldat och tolk. Men hur kan Försvarsmakten bli ett valbart alternativ för de med rätt drivkrafter och egenskaper? Och vara attraktivt för alla, oavsett kön och bakgrund?”

Kunskapen om Försvarsmakten hos killar och tjejer mellan 18-24 år är låg och den spontana bilden har varit stereotyp. Det personliga mötet är avgörande för att avdramatisera, väcka intresse och bygga relation. I dialogen om drivkrafter och möjligheter, ligger nyckeln till att få besökarna att se sig själva i en framtid hos Försvarsmakten.

Lösning

Insikterna om målgruppen blev utgångspunkt för det nya mässkonceptet. Tre viktiga ledord för lösningen formulerades: Intresseväckande, Inkluderande och Involverande.

Montern utformades efter ett tydligt flöde: från att väcka intresse, via aktivering till registrering i Försvarsmaktens CRM-verktyg Mitt Försvarsmakten.

Att sänka den mentala tröskeln för att få målgruppen att våga närma sig montern var A och O. Därför öppnades montern upp åt alla håll och försågs med enkla och lockande aktiviteter. För att få konceptet att fungera på över 500 små och stora genomföranden varje år, behövde det vara flexibelt och enkelt. Ett robust och lättmonterat exposystem köptes in och kombinerades med specialdesignade möbler. Ett rakt och inbjudande budskap mötte besökaren tillsammans med väl förberedda Försvarsmakten-medarbetare klädda i uniform. Unikt framtagna VR-filmer skapade inlevelse och fungerade som startskott för en dialog med personalen. Foldrar och trycksaker bannlystes. Alla aktiviteter syftade till att få igång det personliga samtalet. Fysiska aktiviteter utformades så att alla, oavsett utgångspunkt, vågade prova. Digitala aktiviteter utmanade och ökade kunskapen om Försvarsmakten.

Allt sammantaget förmedlade mässkonceptet bilden av en modern arbetsgivare – en verksamhet med stora möjligheter för den som vill utmana och utveckla sig själv.

Resultat

På Saco-mässan ökade registreringarna med hela 84% jämfört med föregående år. Det nya konceptet har även attraherat mer kvinnor (en prioriterad målgrupp) än tidigare. På Kunskap & Framtid var hela 47% av de som registerade sig kvinnor. Enligt fokusgrupper upplevdes montern som inbjudande och öppen och personalen som personlig och välkomnande.

Försvarsmakten strävade efter det optimala mässkonceptet och resultatet överträffade alla förväntningar. Konceptet fortsätter att utvecklas och nya moduler adderas kontinuerligt.


UPPDRAGSGIVARE

PROJEKTDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy