SEB Vision 2025 Refresh

SEB Vision 2025 Refresh syftade till att presentera och involvera alla medarbetare i den nya affärsplanen och strategin för 2019 – 2021. Totalt medverkade 6 351 medarbetare runt om i världen tack vare en integration av digitala lösningar och ett öppet mötesformat.

 

Uppdrag

Uppdraget var att samla SEB-medarbetare runt om i världen för att vid ett och samma tillfälle förankra den nya affärsplanen och strategin för 2019. Det innebär stora utmaningar när det gäller logistik, teknik och innehåll eftersom den enda lokalen som fanns tillgänglig Stockholm var bankens nya huvudkontor i Arenastaden. Syftet var att inspirera och skapa en gemensam förståelse för framtidens behov och omvärld. Detta för att kunna öka takten i omställningen och använda ny teknik för att möta framtida kundbehov, generera nya intäkter och öka effektiviteten.

6 531 personer deltog på plats
i Solna och via livestream

Lösning

Lösningen blev en integration av digitala lösningar och ett öppet mötesformat. Första blocket av eventet inleddes med att VD, Johan Torgeby presenterade den nya affärsplanen från Solna-kontoret. Med hjälp av kameraproduktion livesände vi hela presentationen till samtliga kontor runt om i världen. Under det här blocket kunde också mötets alla 6531 deltagare interagera, kommentera och ställa frågor, via en eventapp. 12 olika platser var riggade med ljus, ljud, bild och scener så att man kunde se och höra presentationerna.

I det andra blocket deltog Solnas 3 800 medarbetare i ett spännande upplägg av korta presentationer. Med inspiration från Almedalen skapades ett öppet format från 10 olika scener där man kunde lyssna på 6 st parallella SEB Talks om vardera 10 min. Ämnena berörde allt från den tekniska utvecklingen till förändringarna i omvärlden och hur detta skapar nya hot och möjligheter. För att involvera och engagera deltagarna utformades varje workshopövning med dialogövningar. Frågorna kunde besvaras i pappersform och digitalt i appen.

Resultat

Totalt medverkade 6.351 medarbetare, vilket var 27% bättre än målsättningen.
89% gav toppbetyg och eventet fick ett kvalitetsbetyg på 4,5 av totalt 5. 


UPPDRAGSGIVARE
SEB
PROJEKT
Internationell konferens med livestreamDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy