Lantbrukare samlas på höstmöte

Landshypotek Bank samlade 26 november sina kunder och andra intressenter inom gröna näringarna till ett digitalt höstmöte. Mötet kretsade kring lantbrukets ekonomi – både för året som gått och det som kommer. 

Under den timmeslånga sändningen deltog över 600 personer live över hela landet. Det bjöds på många intressanta diskussioner med inbjudna gäster och lantbruksföretagare runt om i landet bidrog med sina perspektiv. 

Minnesota har hjälpt banken med koncept, design, produktion och genomförande av sändningen. Grafik, vinjett och scenografi lånade sitt uttryck från nyhets- och samhällsprogram och präglades av seriositet och saklighet. Sändningen genomfördes på landshypotek.se med hjälp av en inbäddad livestream från Vimeo. I efterhand har sändningen delats på Youtube. Är du nyfiken på viktiga ekonomiska frågor för lantbruket? Se sändningen här

Pål Roos
pal.roos@minnesota.se


UPPDRAGSGIVARE
Landshypotek Bank
PROJEKT
ProgramformatDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy