Digitalt event med gränslös räckvidd

En av de stora fördelarna med digitala events är räckvidden. Har du ett innehåll som attraherar, går det med enkla medel nå ut över hela världen. Med hjälp av social media, spännande gäster och en erfaren moderator har eventserien Unbox nått ut till en bred internationell målgrupp som är intresserade av förpackningens roll idag och i framtiden. 

Det första eventet kretsade kring förpackningens roll som varumärkesbärare medan uppföljaren berörde möjligheter och utmaningar i övergången till en cirkulär ekonomi. Ämnen som är högst relevanta och intressanta både för varumärkesägare och verksamma inom förpackningsindustrin.

Studion höll hög internationell klass. Med hjälp av green screen-teknik och virtuell scenografi skapades en unik miljö anpassad till Holmen Iggesunds nya visuella identitet.

Eventet sändes inbäddat på Iggesunds kampanjsajt. Unbox når en publik i USA, Europa och Asien och har haft upp till 400 tittare live där de flesta tittare stannat kvar under hela sändningen.Engagemanget i chatten har varit stort och hundratals har även tagit del av sändningarna i efterhand.

Minnesota har i nära samarbete med Holmen Iggesund utvecklat koncept, grafik, innehåll och scenografi. Eventet är producerat tillsammans med Twenty Studios.

Här kan du se hela sändningen — tills det är dags för Unbox#3!

👉 Är du intresserad av att arrangera ett digitalt event? Läs mer om vårt erbjudande mBroadcast eller kontakta oss!

Pål Roos
pal.roos@minnesota.se


UPPDRAGSGIVARE
Holmen Iggesund
PROJEKT
Digitalt event Unbox #2DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy