SEB Talks

SEB Talks är ett digitalt koncept som lanserades  2020, som en reaktion på pandemin för att ersätta fysiska events och seminarier. SEB har sedan premiären producerat fler än 30 sändningar och lockat mer än 40.000 tittare.

Uppdrag

SEB genomför varje år flera hundra kundevent mot olika segment/målgrupper för att stärka relationen och driva affären. I slutet av februari 2020 kommer beskedet att Sverige fått sitt första fall av Covid-19, något som fick konsekvenser för hela samhället och bland annat innebar att SEB tvingades ställa in alla sina planerade fysiska kundseminarier och events. SEB & Minnesota agerade snabbt och lade grunden för en helt ny digital eventstrategi och utformade konceptet SEB Talks. Syftet var att skapa ett digitalt eventkoncept som kunde spridas och kommuniceras i digitala, sociala och egna kanaler inför, under och efter varje sändning. SEB Talks skulle också bygga på ett format som var flexibelt med varierande teman och innehåll, anpassat utifrån aktuella händelser och intressen som var relevanta för både kunderna och SEB.

Genom streamade event kan vi fortsatt lyfta
frågor som vi vet är av stort värde för kunderna.

Lösning

SEB Talks lanserades 29/4 -20. Första avsnittet hade temat ”Så leder du företaget genom krisen” med fokus att hjälpa företag att navigera sig genom krisen och förstå nya regler & finansieringsstöd från Regeringen. Under 2020-2021 har man producerat 30 SEB Talks med innehåll med hög relevans för små & stora företag, finansiella institutioner & privatpersoner. Exempel på teman:

  • Sparande i en ny tid
  • The pandemic’s long-term effect on business, climate and leadership
  • Öka kvinnligt ägandeskap

Responsen från företag, kunder, gäster och journalister har varit oerhört positiv. Ex. på medverkande är Marcus Wallenberg, Styrelseordförande SEB, Johan Torgeby, CEO SEB, Finansminister Magdalena Andersson, Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv, Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet, Andra Farhad, VD Börshajen, Johan Kuylenstierna, Professor på SU, Ulke Rowe, Director Financial Services på Google Cloud

Resultat

Övergripande resultat

  • Har ökat antal följare i sociala kanaler med 10% (+15.500 st)
  • Har ökat preferensen som en ansvarsfull aktör i samhället med 5% från 30-35%

Kampanjspecifika resultat

  • Har lyckats attrahera 1.300 deltagare/tittar per avsnitt (+ 160%)
  • Snittbetyg per sändning 4,3. (mål 4,0)
  • Genomsnittstid mer än 80% av sändningen. 5% bättre än målsättning.
  • Den totala räckvidden i sociala kanaler (egna och köpta) har varit närmare 12 miljoner

👉 seb.se/talks
👉 Vill du också hålla ett streamat möte? Läs mer om mBroadcast

Christoffer Ramfors
christoffer.ramfors@minnesota.se


UPPDRAGSGIVARE
SEB
PROJEKT
SEB TalksDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy