Ahlsell på Vasaloppet

Under det övergripande visionsarbete för att “Bygga ett mer hållbart samhälle” är ”Hälsa och Säkerhet” sedan länge ett viktigt fokusområde för Ahlsell. Sedan 2017 har Ahlsell därför sponsrat Vasaloppet för att fokusera på hälsa och friskvård ytterligare. Valet av rättighet grundar sig i insikten att alla mår bra av att röra på sig — men vi gillar att motionera på olika sätt!

Uppdrag

Att aktivera Vasaloppssäsongen 2022, vilken omfattar samtliga tävlingar både vinter och sommar. Öka resultaten kring sponsorerinran och deltagande i jämförelse med säsongen 2020/2021

Lösning

Det övergripande huvudbudskapet för sponsoraktiveringarna — ”En utmaning för alla proffs” — föddes ur Ahlsells kundlöfte ”Vi gör det enklare att vara proffs”. Vi växlade ut sponsorskapet med aktiveringar som engagerade både åkare och besökare — och som kunde anpassas till både vinter och sommar: ”Gissa din tid”, ”Ahlsell-sprinten” och ”Gör en hejaskylt”. Dessutom samlade Ahlsell ihop hela 44 lag som mixade medarbetare, kunder och leverantörer.

Resultat

1. Resultat Spontan sponsorerinran 40% (+ 20%)
2. Resultat hjälpt sponsorerinran 65% (+25%)
3. 9.000 personer besökte Ahlsells träffpunkt i Mora (+3.500 pers)
4. Totalt deltog 44 lag i Stafettvasan (+14 lag) och nästan 50 medarbetare åkte någon av
Vasaloppen.

Christoffer Ramfors
christoffer.ramfors@minnesota.se


UPPDRAGSGIVARE
Ahlsell
PROJEKT
Sponsoraktivering och kommunikationDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy