Fastighetsbyrån på Fastival

Under parollen valfrihet & individen i centrum — inramat som en Fastival — samlade Fastighetsbyrån 1500 mäklare från Sverige, Spanien & Portugal till kick-off: en digital och en fysisk.

Uppdrag

Covid -19 hade fortfarande sitt grepp om Sverige när Fastighetsbyråns kick-off 2022 skulle planeras. Hur skulle man för 22a året i rad, och med ytterligare ett Covid-år i bagaget kunna inspirera sina 1700 medarbetare för kommande arbete — och dessutom fira stort?

Lösning

I början av året genomfördes en första digital del av kick-offen, ett studioprogram som samlade medarbetarna kontorsvis för att ta del av intervjuer, inslagsreportage och humorinslag. Men Fastighetsbyrån Awards ville man under alla omständigheter återuppleva fysiskt — ett beslut som fick rungande  positiv respons av medarbetarna. En fysisk andra del av kick-offen planerades därför till september när man vågade anta att restriktoner var hävda. Man bjöd in till Fastival! Det genomgående budskapet för båda delar av kick-offen var ”One Company”.

Resultat
  • 89 % tyckte att de förmedlade planerna kändes inspirerande och rätt
  • 87% kände sig inspirerade i sitt fortsatta arbete på Fastighetsbyrån
  • 92 % svarade att de tycker det är viktigt med en gemensam kickoff

Jonas Cavallin
jonas.cavallin@minnesota.se


UPPDRAGSGIVARE
Fastighetsbyrån
PROJEKT
Kick-off för medarbetareDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy