Axfood infograf

Axfood hade en utmaning i att förklara sina stora förändringsprojekt för sina anställda. Snarlika förkortningar och komplicerade processer och system gjorde att många anställda inte förstod vad målen och syften med dessa projekt var.

 Minnesota fick då i uppdrag att förenkla, förklara och visualisera projekten på ett lättsamt sätt, vilket resulterade i en serie infografer där fakta blandades med illustration. Varje projekt fick en egen infograf och sedan sammanställdes dessa i en övergripande bild där man kunde se hur projekten samspelar med varandra för att skapa den samhällsvision som Axfood strävar efter.

Infograferna användes i interna presentationer, som underlag i artiklar på intranätet och den övergripande bilden fick även en egen sida i årsredovisningen för 2022.


UPPDRAGSGIVARE
Axfood
PROJEKT
InfografDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy