ATEA Landslagsläger

pamedia

Uppdrag

Sedan 2007 har Atea varje år samlat alla sina medarbetare till en kick off som de kallar Landslagsläger. Syftet är att odla en stark, gemensam Ateakultur och att stimulera det interna engagemanget med målsättningen att skapa bästa möjliga kundvärde och bygga tillväxt. Strategin har alltid varit att involvera alla medarbetare i Ateas affärsutveckling. Innehållet har varje år präglats av Ateas uttalade fokusområde. 2017 handlade det om att som marknadsledare fortsätta att utmana och engagera. Att fortsätta vara på tå, hungrig och allra bäst. En utmaning, som samtidigt har varit väldigt inspirerande är att varje år lyckas överträffa alla tidigare framgångsrika landslagsläger.

Lösning

Minnesota har i 12 års tid haft ett strategiskt samarbete med Ateas engagerade ledningsgrupp. Tillsammans har vi skapat starka upplevelser i samspel med externa kampanjer och strukturella förändringar i marknaden, vilket har bidragit till en vinnande helhet. 2007 inleddes sponsringen av det svenska friidrottslandslaget och landslagsmetaforen lade grunden till kulturresan. Likt inom friidrotten där enskilda idrottare tillsammans bildar ett landslag gör Ateas olika specialister det också.

Precis som majoriteten av tidigare landslagsläger genomfördes 2017 års interna evenemang på Bosön med samtliga medarbetare klädda i landslagskläder. Om tidigare års fokus har handlat om värderingar, ledarskap och visioner fokuserade vi år på att marknadsledaren måste fortsätta att utmana och engagera för att lyckas lika bra även i framtiden. Förutom intern och extern inspiration
i Vinnarhallen, workshops och gående möten i natursköna omgivningar genomfördes även en stor Haka-övning tillsammans med en professionell nyazeeländsk grupp för att bokstavligen utmana på riktigt. Atea har alltid varit skickliga när det gäller att förkroppsliga sina prioritera fokusområden och befolka sitt varumärke med engagerade medarbetare.

Resultat

Ateas kulturresa har lagt grunden för en av it-branschens största framgångssagor med en fantastisk utveckling 2007 till 2019. Förutom fina resultat i utvärderingarna av alla Landslagsläger har de starkt bidragit till bolagets utveckling i stort.

 • Ateas medarbetarindex har genom åren utvecklats från 63 % till 80 %.
 • Antalet medarbetare har ökat från 800 till 2500 medarbetare på 12 år
 • Atea Sveriges omsättning har ökat från 4 miljarder till 15 miljarder på 12 år


UPPDRAGSGIVARE
Atea
PROJEKT
Kick-off. Intern sponsoraktivering.DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy

Switch — ett jämställdhetsinitiativ från Ellevio

pamedia

Jämställdhetsinitiativet Switch blev ett steg på vägen för Ellevio att nå en jämnare könsfördelning i sin bransch. Genom ett antal sponsorskap hämtar de inspiration och breddar sin egen kunskap för att på sikt kunna förändra.

Uppdrag

2017 ingick Ellevio ett sponsorsamarbete tillsammans med Stockholms fotbollförbund och 50/50 fonden, Female Legends, en community inom e-sporten, och musiklägret Popkollo. Uppdraget har varit att paketera, konceptualisera och aktivera samarbetena i syfte att driva förändring och skapa förutsättning för intern och extern kommunikation.

Lösning

Utifrån sponsringsplattformen skapade vi jämställdhetsinitiativet Switch. Minnesota stod för både namnprocess och den grafiska utvecklingen. Förutom en ad filmproduktioner som har kommit både organisationer och Ellevio till gagn har vi planerat och genomfört en rad kommunikationsinsatser. Ett rapportsläpp kring jämställdhet i traditionellt manliga miljöer (ladda ner den till höger) där respondenterna bestod av organisationernas medlemmar. En temadag under Almedalsveckan med panelsamtal med såväl ledare som politiker. Närvaro under Dreamhack där Ellevio stöttade Female Legends för att skapa en trygg miljö för tjejer. Ellevio har också varit medarrangörer för ett LAN under sportlovet som genererade en hel del PR i kanaler som DI, Veckans affärer och Sveriges Radio. Switch har också lyfts och använts under Ellevios interna aktiviteter som seminarier och workshops.

Resultat

Genom Switch har Ellevio lyckats förbättra sitt anseende och preferens kring varumärket. Man har skapat en intern stolthet och där jämställdhet idag står högt på den interna agendan. Idag har Ellevio blivit talesperson i helt nya arenor och man har lyckats sprida sitt budskap i flera egna och förtjänade kanaler.


UPPDRAGSGIVARE
Ellevio
PROJEKT
Sponsorstrategi och sponsoraktiveringDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy

Försvarsmaktens Flygdag

pamedia

Uppdrag

Varje år genomförs Försvarsmaktens Flygdag, ett event på en av flygflottiljerna runt om i landet. År 2018 var det Luftstridsskolan i Uppsala som bjöd in allmänheten till en dag med upplevelser och kunskap om i första hand flygvapnet, men även övriga delar ur Försvarsmakten. Utöver att locka så många besökare som möjligt till eventet fanns det mål att attrahera Försvarsmaktens primära rekryteringsmålgruppen, tjejer och killar 18-25 år, och positionera Försvarsmakten som en attraktiv arbetsgivare.

Minnesotas uppdrag var att tillsammans med Volt och PhD dra besökare till Flygdagens flygdag och operativt stödja eventets alla delar före, under och efter.

Lösning

Försvarsmaktens Flygdag 2018 var den största och mest välbesökta flygdagen genom tiderna i Sverige. Bakom succén låg ett omfattande arbete med att koordinera delarna till en perfekt helhet. För att nå de högt ställda mål som fanns på kvalitet och besöksupplevelse, sattes stor fokus på uppvisningsmomenten och utställningsområdet.

En viktig del i utformningen av eventet var mötet mellan besökarna och Försvarsmaktens medarbetare — det personliga mötet kan i många fall vara avgörande för vidare dialog.  Därför lades stor tonvikt på planeringen av utställningsområdena för att optimera flöden och undvika köbildning samt ge besökaren en så positiv upplevelse som möjligt med personal på plats. Vi är oerhört stolta att vara med att arrangera ett så utmanande och viktigt event.

Resultat
 • 150 000 besökare. Mest besökta Flygdagen någonsin och det största publika endagseventet 2018.
 • 39% besökare i rekryteringsmålgruppen (mål 20%)
 • 79% ökad kunskap (mål 50%)
 • 62% ökad positiv inställning (mål 30%)
 • 53% ökad attraktion som arbetsgivare (mål 30%)
 • Nominerad i kategorin Årets Event B2C i Gyllene Hjulet


UPPDRAGSGIVARE
Försvarsmakten
PROJEKT
Publikt eventDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy

SustainAbilities@tui

SustainAbilities@tui — hållbarhet i reseindustrin

pamedia

Under en eftermiddag involveras hela företaget i ett samtal om hållbarhet. Stora företag kan göra stor skillnad, både idag och i framtiden. När vi bjöd in andra företag att komma och dela med sig av sina tankar och erfarenheter blev responsen fantastisk.SustainAbilities@TUI fick medarbetarna själva chansen att själva formulera utmaningar och möjligheter. 

Uppdrag

TUI Nordic är en del av den världsledande resekoncernen TUI Group och erbjuder resor från hela Norden. Att resa påverkar klimatet. Samtidigt kan en stor aktör göra stor skillnad, i synnerhet om man involverar hela företaget i dialogen och samspelar med sina partners. Minnesota fick i uppdrag att designa ett Learning Event & House Party på temat hållbarhet. 

Lösning

TUI:s kontor i Stockholm fylldes med seminariescener, montrar och dialog-stationer utvecklade i samspel med dagens ciceron, Gustav Stenbeck. Några axplock ur det rika utbudet: 

 • Inspireras av andra företags hållbarhetsinitiativ och applicera dem på TUI. Kan vi agera som Max, Ikea, Tesla och Adidas? 
 • Möt FN:s 17 hållbarhetsmål. Inom vilka områden kan vi göra skillnad? 
 • Förstå kompassmodellen. Hållbarhet handlar inte bara om klimat, vi behöver hitta balansen med ekonomi, samhällsutveckling och individens välbefinnande. Grafer illustrerar utvecklingen i världen under 50 år. Här visas global uppvärmning, ekonomisk utveckling (GDP)och  den dramatiska reduceringen av människor som lever i extrem fattigdom. 

 Under rubriken TUIx presenteras kortföreläsningar på tre scener. Här medverkade även externa gäster från IKEA, Max, Boeing, LKAB och Vattenfall.  

Resultat

Tillsammans med flera ambitiösa satsningar från TUI har eventet satt hållbarhetsfrågan på agendan inför framtiden. Medarbetarna har inte bara en bättre förståelse för vad företaget gör, oavsett var i företaget de arbetar har de hållbarhet som ett av sina viktigaste prioriteringsområden. 

 • 94 % av deltagarna svarade att deras kunskap om hållbarhet ökat
 • 97 % av deltagarna fick ökat förtroende för TUI:s hållbarhetsarbete.


UPPDRAGSGIVARE
TUI
PROJEKT
Medarbetarträff kring hållbarhetDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy

Transparenta Toan — Atea i Almedalen

pamedia

Sedan 2017 bjuder ATEA in nordiska it-köpare till en hållbarhetskonferens under Almedalsveckan i Visby med mål att skapa dialog kring de hållbarhetsfrågor deltagarna anser är mest prioriterade. 2018 stod det klart att den fråga som ansågs mest angelägen var att skapa transparens · mer än 1500 olika företag kan vara involverade i produktionen av en persondator. Minnesotas uppdrag blev att, utöver innehållet på konferensen, ta fram en PR-idé kring hur Atea kunde illustrera frågan även utanför konferensens fyra väggar.

Lösning

Syftet med aktiviteten var att på ett kreativt sätt få Almedalsbesökaren att stanna upp ett ögonblick, reflektera över transparens och involveras i dialogen om globalt hållbarhetsarbete. Hur gör vi detta på ett sätt som sticker ut och omedelbart väcker känslor?

På Strandvägen placerade vi den Transparenta Toan. Toalettens väggar var av ”spion-glas” som inifrån upplevs som transparenta vilket skapar känslan av att man uträttar sina behov inför öppen ridå. Den utsatta positionen innebär att toalettbesökaren upplever innebörden av transparens.

Det krävdes en hel del mod för att våga använda toaletten på riktigt.

Huvudbudskapen var ”Våga vara Transparent” och ”Visa att du vågar” och det krävdes en hel del mod för att våga använda toaletten på riktigt. Aktiviteten väckte stor uppmärksamhet. Passerande stannade gärna upp en stund och förstod snart budskapet. Människor reagerade, diskuterade och utmanade varandra. De som prövat delade sina upplevelser, reaktionerna var ofta starka, många nervöst exalterade.

Resultat
 • Transparenta Toan användes av totalt 657 personer med ett genomsnittligt användande av 130 ggr/dag.
 • Ca 28 000 förbipasserade uppskattas ha uppmärksammat Transparenta Toan och dess budskap.
 • Nominerad i kategorin Årets Hantverk i Gyllene Hjulet


UPPDRAGSGIVARE
Atea
PROJEKT
Publik eventaktivering / PRDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy

ATG & SHL

pamedia

Uppdrag

Minnesota fick i uppdrag att ta fram koncept och aktivering för ATGs sponsorskap av SHL 2016/2017. Grunden var ett digitalt andelsspel där vem som helst kan starta ett ”lag”, bjuda in vänner eller gå med i andras lag. Därmed gavs supportrar chans till miljoner men dessutom generera provision till just sin klubb.

Lösning

Vi skapade en kampanj där alla SHL-lag startade sitt individuella  ”Tillsammansspel” frontat av utvalda spelare, t.ex. Joel Lundqvist för Frölunda. Budskapet blev att få sina supportrar att varje vecka köpa en ny andel. Under slutspelet kunde man dessutom visa sitt engagemang genom att skaffa ett lagfärgat slutspelskägg. På Facebook byggdes en app där man som supporter tog en selfie som laddades upp med ett slutspelsskägg i speciella färgkombinationer som representerade just sitt lag. Det lag som fick flest uppladdade skägg vann ett digitalt tifo till finalen och 10 000 kr till supporterklubben.

Givetvis turnerades konceptet runt ute på arenorna där fick man ett ypperligt tillfälle att möta publiken och på ett smidigt sätt förklara hur lätt det är att spela på trav tillsammans. Och vad det kan göra för klubben… Ett budskap som förstärktes av idolerna ute i arenan och på jumbotronen.

Resultat

Målet var att Tillsammansspelen skulle generera 200 000 kr till SHL (och vidare till klubbarna) men resultatet blev hela 270 000 kr. Supportrarnas spel på trav gjorde verkligen skillnad! Engagemanget för slutspelsskägg var också stort och generade 2 200 uppladdade skägg med en total räckvidd på 310 000 personer. Kampanjen blev nominerad i kategorin Årets Sponsring i Gyllene Hjulet.


UPPDRAGSGIVARE
ATG
PROJEKT
Kampanj för sponsorskap av SHLDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy

SEB Management Conference med Mbox

pamedia

Uppdrag

Att inspirera och entusiasmera 500 ledande chefer och nyckelpersoner inom SEB. Skapa en gemensam syn på visionen, framtida inriktning och mål för SEB.

Lösning

Hur lockar man fram konstruktiva och visionära samtal om hinder och möjligheter under en konferens? Jo, man kastar agendan och låter alla hålla låda. Eftersom det är just de som bör sitta på svaren. Bokstavligen talat. Utifrån temat ”New ways of working” utvecklades konceptet Mbox för SEB Management Conference 2017. Ett koncept som frigör kreativiteten och tillvaratar handlingskraften hos medarbetarna vilket resulterade i ett enormt engagemang!

Resultat

86% gillade verkligen konceptet och ”Open space” formatet för att deltagarna själva fick välja ämnena som skulle diskuteras.
90% av deltagarna anser att konferensen har bidragit till att tänka nytt och hur de ska kunna jobba annorlunda i framtiden.


UPPDRAGSGIVARE
SEB
PROJEKT
Chefsmöte med workshopmetoden Mbox (vinnare av Gyllene Hjulet)DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy

Atea Boot Camp 10 år

pamedia

Uppdrag

Att utveckla en självklar mötesplats för hela IT-branschen.

Att befästa och utveckla Ateas position som marknadsledare.

Lösning

Redan från start fanns en hög ambition och en långsiktighet i satsningen på Atea Boot Camp som årligen fullbokas på ett par timmar av beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor. Varje år görs en analys av vilket fokusområde som skall bli årets tema. 750 deltagare medverkar aktivt i workshops, runda-bords-samtal, gående möten, nätverkar och lyssnar till utvalda key note speakers.

Resultat

97,6 % av deltagarna rekommenderar Atea Boot Camp till andra IT-chefer.

Ateas omsättning har de senaste 10 åren vuxit från 5 miljarder till 12,7 miljarder.


UPPDRAGSGIVARE
Atea
PROJEKT
Partnerträff för IT-branschenDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy

ATGs Drömfond — Vinnare i Gyllene Hjulet

pamedia

Uppdrag

Konkurrensen på spelmarknaden är hård. Under 2017 annonserade mer än 100 aktörer i svensk media och under 2019 väntas dessutom en omreglering av spelmarknaden. ATG måste befästa sin position som ”det schyssta spelbolaget. I mer än 40 år har ATG bidragit stort till såväl hästnäring som till idrott & hälsa. För att tydligare kommunicera ATGs engagemang och sponsorskap skapades en plattform; ATGs Drömfond.

Lösning

Vi skapade en kampanj som byggde på att ideella föreningar kunde ansöka om pengar från ATGs Drömfond. Förutsättningen var att deras initiativ skulle motverka utanförskap och ohälsa och ha idrott som grund. Kampanjen marknadsfördes genom redaktionella inslag i TV4, PR och social media med Peter ”Foppa” Forsberg i spetsen som Drömfondens ambassadör.

Resultat

Varumärkestrackingen visade att ”ATG känns sympatiskt” ökade från 26% till 37%. ATGs Drömfond fick in 120 ansökningar och fler än 12 000 personer engagerade sig genom att rösta fram sitt favoritbidrag. Annonsvärdet av det redaktionella materialet uppskattades till 3 miljoner kronor. ATGs Drömfond blev vinnare av Gyllene Hjulet i kategorin Årets Endorsement 2018.


UPPDRAGSGIVARE
ATG
PROJEKT
Idé och kampanjDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy

Försvarsmakten Innebandysponsring

pamedia

Uppdrag

Aktivera Försvarsmaktens sponsorskap av svensk innebandy i två steg;
1. Bygga förväntan inför
2. Aktivera målgruppen under SM-finalerna.

Lösning

En kampanj byggd på FMTK och Robin Nilsberth som länkade Försvarsmakten till innebandy genom den gemensamma nämnaren träning. På plats under finalerna – en interaktiv monter med fysiska utmaningar, en spektakulär matchbollsleverans och mycket mycket mer.

Resultat

Kampanj: 6391 nedladdningar av appen (mål 5000) och 6 478 018 impressions (mål 2 700 000).
Arena: 67% spontan erinran och hela 95% hjälpt erinran! 57% hade uppmärksammat Försvarsmaktens träningsapp FMTK!


UPPDRAGSGIVARE
Försvarsmakten
PROJEKT
Sponsringsaktivering SM i innebandyDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy