Case

Med engagemang som ledstjärna, arbetar vi med allt från employer branding och content marketing till jubileum och mässor

Guldmyran 20 år

2023 var det dags för Guldmyrans tjugoårsjubileum, IT-branschens mest prestigefulla pris. Med ambitionen att årets…


Stretch Evolve varumärke

När två företag inom Stretchgruppen valde att stärka sina positioner på SAP marknaden med ett gemensamt erbjudande…


Stretch onboarding

Om det tidigare handlat om att informera och inspirera nyanställda via olika e-learningsmoduler och fysiska event…


Fastighetsbyrån Studios 2023

Fastighetsbyråns årliga kickoff är den viktigaste händelsen för att förankra prioriterade fokusområden. Fokus år 2023…


Axfood infograf

Axfood hade en utmaning i att förklara sina stora förändringsprojekt för sina anställda. Snarlika förkortningar och…


Fastighetsbyrån på Fastival

Covid -19 hade fortfarande sitt grepp om Sverige när Fastighetsbyråns kick-off 2022 skulle planeras. Hur skulle man för…


Fössta tossdan i mass? Sofie förklarar.

I ungefär 10 år har vi smålänningar firat fössta tossdan i mass och nästan lika många år har det faktiskt firats på…


SEB The Next Awards 2022

Genom SEB The Next Awards har vi skapat ett koncept och en plattform som är starkt kopplad till hållbart…


OMEN @ Dreamhack Winter

Under Dreamhack Winter skapade vi en expoyta som gav OMEN enorm synlighet och fler besökare än någonsin. Montern blev…


Guldmyran 2022 blev hybrid

Vintern 2022 satte pandemin åter fart. Vad kunde bli den optimala lösningen för att hylla alla partners — trots alla…


Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev