Kickoff

Stora utmaningar kräver genuint engagemang.

Vill du också förändra världen?

Just nu pågår en global kraftsamling. Tillsammans spänner vi bågen mot FN:s 17 hållbarhetsmål, mot Parisavtalet och här i Sverige, mot Agenda 2030.

För många innebär detta att det känns mer meningsfullt att gå till jobbet. Att känna att man kan vara med och påverka ger kraft, oavsett om man sitter i ledningsgruppen eller arbetar ute i verksamheten. Samtidigt har det blivit viktigare för kunder och konsumenter att välja produkter och tjänster från företag som drivs av ett syfte och tar sitt ansvar i samhället.

Vi har länge samarbetat med företag och organisationer som bygger sitt varumärke genom att engagera medarbetare och kunder. Det ligger i tiden.

Vill du ta engagemanget till nästa nivå? Vi berättar gärna mer.


Är ditt event Hållbra, Hållbättre eller Hållbäst?

Minnesotas checklista är ett ytterligare verktyg som hjälper dig att styra ditt event i rätt riktning. Som stöd har vi utvecklat ett poängsystem som hjälper oss att sätta ambitionsnivån och göra aktiva val. När vi summerar poängen ser vi om ditt event är Hållbra, Hållbättre eller Hållbäst.

Att samla många människor innebär resor. Inspirerande mötesarenor skapas med ljud-, ljus- och bildlösningar som drar ström. Scendekor och utställningsmontrar kräver transporter och det är sällan allt material går att återanvända när gästerna rest hem. Att producera ett stort event som är helt klimatneutralt är knappast möjligt men är vi medvetna och gör kloka val kan vi göra skillnad.

På Minnesota ser vi detta som en process där vi lär oss tillsammans med våra kunder och partners. Att efterfrågan på hållbara lösningar ökar driver på utvecklingen i branschen. Kan våra transporter gå på biogas, kan vi köpa grön el, kan vi hitta bättre lösningar för att återanvända byggmaterial? Ett aktivt hållbarhetsengagemang idag skapar värde, även på lång sikt.

Case som engagerar


I tätt samarbete med våra uppdragsgivare genomför vi över 150 uppdrag varje år.

Läs mer

Engagemangsrapporten 2019


Hur arbetar svenska kommunikatörer med hållbarhet? Vi frågade.

Ladda ner

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy