Ladda ner

Vår rapport sätter fingret på det som engagerar just nu.

Hur påverkas kommunikationslandskapetav Covid-19?

År 2020 har inneburit en rad omställningar för kommunikationsbranschen. Nu planerar vi därför för den nya framtiden och samlar in kloka inspel från flera olika håll. Nyligen skickade vi ut en enkät till en mindre skara uppdragsgivare med frågeställningen ”Hur påverkas kommunikations-landskapet av Covid-19?”. Det här är en sammanställning
av vad 20 kommunikatörer och marknadsförare svarade.


Privacy policy

Engagemangsrapporten 2019 — Hållbarhet

I Engagemangsrapporten 2019 gör Minnesota tillsammans med SES (Sponsrings&Eventsverige) en spaning på temat hållbarhet och kommunikation. Till grund ligger en digital enkätundersökning som har besvarats av företag och organisationer i Sverige. Fyll i dina uppgifter nedan och få tillgång till rapporten.


Privacy policy

Engagemangsrapporten 2017 — Mätbarhet

I Engagemangsrapporten 2017 gör Minnesota en spaning på temat mätbarhet och event. Till grund ligger en digital enkätundersökning som har besvarats av företag och organisationer i Sverige. Fyll i dina uppgifter och få tillgång till rapporten.


Privacy policy

Engagemangsrapporten 2016 — Medarbetare

I Engagemangsrapporten 2016 gör Minnesota en spaning på tema medarbetarengagemang. Till grund ligger en digital enkätundersökning som har besvarats av företag och organisationer i Sverige. Fyll i dina uppgifter och få tillgång till rapporten.


Privacy policy