11 februari, 2020

En checklista som verktyg

Är ditt event Hållbra, Hållbättre eller Hållbäst?

Minnesotas checklista hjälper dig att styra ditt event i rätt riktning. Som stöd har vi utvecklat ett poängsystem som hjälper oss att sätta ambitionsnivån och göra aktiva val. När vi summerar poängen ser vi om ditt event är Hållbra, Hållbättre eller Hållbäst.

Att samla många människor innebär resor. Inspirerande mötesarenor skapas med ljud- ljus- och bildlösningar som drar ström. Scendekor och utställningsmontrar kräver transporter och det är sällan allt material går att återanvända när gästerna rest hem. Att producera ett stort event som är helt klimatneutralt är knappast möjligt men är vi medvetna och gör kloka val kan vi göra skillnad.

På Minnesota ser vi detta som en process där vi lär oss tillsammans med våra kunder och partners. Att efterfrågan på hållbara lösningar ökar driver på utvecklingen i branschen. Kan våra transporter gå på biogas, kan vi köpa grön el, kan vi hitta bättre lösningar för att återanvända byggmaterial? Ett aktivt hållbarhetsengagemang idag skapar värde, även på lång sikt.

Hör av dig om du vill veta mer.


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy