28 juni, 2023

Från upplevelser till engagemang

Brand Engagement är processen för att bygga, förstärka och upprätthålla relationerna mellan varumärken och människor. Det innebär att skapa eller att frigöra en ihållande och meningsfull koppling hos medarbetare, kunder, partners och till det övriga samhället.

Att utöver leverera positiva upplevelser som skapar resonans med värderingar och känslor även erbjuda en möjlighet att varaktigt bli delaktig. Att via konkreta handlingar vara med att påverka och förändra. Konsekvens och äkthet är nyckeln till att bygga ett bestående engagemang.

Effekterna är en skapad/ökad lojalitet, opinionsbildning, medvetenhet och framförallt ett gemensamt momentum i affären. Effektiva strategier för varumärkesengagemang hjälper organisationer att inte enbart öka affärsförmågan utan också att bygga upp ett starkt och hållbart arbetsgivarvarumärke.

För att lyckas optimalt krävs en djup förståelse för målgruppen, deras behov och preferenser. Det innebär också att skapa och att hålla en konsekvent varumärkesidentitet, budskap och berättande över flera kontaktpunkter. Fysiska och digitala events, kampanjer, intern och extern web.

Här är några exempel på strategier för att skapa varumärkesengagemang:
 • Etablera en stark identitet: Skapa eller förstärk din varumärkesidentitet som skiljer ditt varumärke från andra. Detta inkluderar varumärkesberättelsen, det visuella uttrycket, budskapen som skapar resonans hos dina målgrupper.
 • Bygg en känslomässig koppling: Fokusera på att skapa känslomässiga kontakter. Detta kan uppnås genom att dela autentiska berättelser, personliga upplevelser och möjlighet till ett eget ägarskap.
 • Events: Skapa eller sponsra evenemang som ligger i linje med ditt varumärkes värderingar och ger möjligheter till interaktion.
 • SoMe: Sociala medieplattformar ger en fantastisk möjlighet att skapa kontakt och bygga varumärkesengagemang. Använd sociala medier för att dela innehåll, engagera och marknadsföra ditt varumärke. Nyttja möjligheten till användargenererat content och ambassadörsskap och kraften av svaga band.
 • Interaktiva upplevelser: Utveckla interaktiva upplevelser som engagerar och uppmuntrar till att interagera med varumärket. Detta kan inkludera spel, tävlingar och undersökningar.
 • Ge värde: Erbjud värdefullt innehåll och tjänster som hjälper din målgrupp att lösa sina
  problem eller möta deras behov. Detta inkluderar kunskapsdelning och utbildningsinnehåll
 • Samarbeta med andra: Samarbeta med andra som har en stark följarkrets och är relevanta
  för varumärket och frågeställningarna. Detta hjälper dig att nå en bredare målgrupp och
  bygga upp förtroende hos potentiella nya kontakter. Nyttja kraften av svaga band.
 • Engagemangsprogram: bygger en stark relation och grupptillhörighet genom personliga
  interaktioner och konsensus över tid.

Mårten Diktonius 
marten.diktonius@minnesota.se


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy