1 juli, 2020

HP News — ett nytt programformat

I slutet av juni var det dags för HP att presentera flera nyheter i sin produktportfölj. Men det var inte det enda som var nytt — i år fick kunderna bänka sig framför programformatet HP News.

Deltagarna bjöds in till en 2 timmar lång livesändning via den digitala plattformen twebcast. Här tog de del av demos, intervjuer och hade möjlighet att ställa frågor till studion. Deltagarna fick också själva svara frågor, via så kallade polls.

Chatten gick varm och responsen
har varit mycket positiv

Studion byggdes upp på HPs huvudkontor där det mesta av programmet ägde rum. Några gästtalare fanns på länk. Ett nyhetsankare lotsade med trygg hand deltagarna genom programmet, från början till slut.

Chatten gick varm under hela sändningen och responsen från kunderna har varit mycket positiv. Möjlighet att se HP News i efterhand har också visat sig vara populärt då kollegor som inte kunde närvara ändå fick möjlighet att ta del av innehållet. Samtliga registrerade deltagare fick en liten digital gåva som tack för visat intresse.

Vi blir alltmer skickliga på att arbeta, kommunicera och mötas på distans. Digitala arbetsredskap som fungerar, effektiviserar arbetet och överbryggar avstånd är viktigare än någonsin. Dessutom kan HPs PC-portfölj nu räknas som världens mest miljövänliga! Fantastiskt kul att få jobba tillsammans med en kund som har så stort fokus på hållbarhetsfrågor.

Minnesota hade helhetsansvar för hela sändningen; idé och koncept, teknik- och scenografilösning, grafisk produktion och logistik.

 

👉 Läs mer om hur du kan nå ut digitalt med mBroadcast


Helena Österberg

helena.osterberg@minnesota.se


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy