30 oktober, 2020

KTH Innovation & Digital Futures

KTH har varit en uppdragsgivare till Minnesota sedan 2015. Att få arbeta med ett varumärke som i så hög grad förknippas med innovation är spännande på många sätt! Under hösten har vi genomfört ett antal digitala och fysiska uppdrag, bland annat invigningen av Digital Futures och den nya utställningsytan på KTH Innovation.

Tidigare i år flyttade KTH Innovation till ett nytt hus på Campus och i samband med detta vände man sig till Minnesota för att få hjälp med konceptet för en ny utställningsyta.

Med utställningsytan ville man etablera huset som en nod och samlingsplats som synliggör och stödjer innovation och entreprenörskap vid KTH. Man vill etablera en tvärdisciplinär och levande fysisk mötesplats för innovation på KTH. Målen är bland andra att få fler aktörer från näringslivet, locka fler relevanta investerare samt öka inflödet av idéer från studenter och forskare.

Minnesota har tagit fram ett antal olika fasta utställningsmoduler för att visa upp de olika projekten.

Invigning av Digital Futures

Ett nytt nationellt strategiskt forskningsområde inom digitalisering planerats under ett par års tid. Vid årsskiftet stod det klart att KTH blev värd för initiativet som fått namnet Digital Futures.  Digital Futures, som är ett samarbete mellan KTH, Stockholm Universitet och RICE, skulle ha skett i början av juni, men den kom istället att genomföras som ett digi-fysiskt evenemang i oktober.  

Tillsammans med KTH och Primetec, producerade vi en helt digital arena där deltagarna fick vara med på en spännande invigning som varvades med talare, demos och förinspelade teaterakter.  Bland invigningstalarna var gäster såsom Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning, Anna König, finansborgarråd i Stockholm Stad.  Eventet som streamades live direkt från Digital Futures center på KTH blev en mycket lyckad invigning och start på Digital Futures. 

 

👉 Behöver du hjälp med digitala events? Kontakta oss eller läs mer om vårt erbjudande mBroadcast

Helena Österberg
helena.osterberg@minnesota.se


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy