12 februari, 2020

Minnesota skärper siktet på hållbarhet

2019 var året då Minnesota drog på en högre växel när det kommer till hållbarhetsarbetet. Vi utbildade oss, synade oss själva och fram växte ett helt nytt verktyg som redan är till stor hjälp för oss och våra uppdragsgivare.  

På Minnesota är frågan kring hållbarhet inte något nytt. Vi gör redan många rätt, t.ex. när det kommer till samordning av transporter, hållbara menyer och produktion men med tiden har förväntningarna — och engagemanget — från både oss kollegor och kunder ökat.

Det är lite lätt att skrämmas av hållbarhetsarbete och hela den djungeln med alla certifieringar, lagkrav och riktlinjer. Det är brett, komplext och det kräver tid. Men i valet att inte göra något alls ”för att det är för komplext” vs att ”göra det vi kan” så var det en självklarhet. När vi väl bröt ner vad hållbarhet innebär för just vår verksamhet, då blev det tydligt vad vi kan göra och var vi kan påverka mest.

Vår ambition är att ha ett hållbarhetsarbete som underlättar för både våra kunder och medarbetare att säkerställa att eventet genomförs på ett hållbart sätt. Något vi inte minst gör för att skapa ringar på vattnet och påverkar våra leverantörer. När Minnesota och andra stora beställare ökar trycket kommer de som levererar lokaler, transporter och annan produktion att öka takten i sitt eget hållbarhetsarbete.


Checklistan Hållbra, hållbättre och hållbäst

Minnesota har tagit fram en checklista som är baserad på de påverkansområden som finns i branschen. Vi har tittat på flertalet andra checklistor och riktlinjer såsom FNs globala hållbarhetsmål och utifrån dessa satt samman de frågor vi anser mest relevanta och prioriterade för oss.

Att göra ett ”helt hållbart event” är för många en för hög barriär men att ta små steg i taget i rätt riktning vill de flesta och målet med vårt hållbarhetsarbete är att öka medvetenhet kring var vi faktiskt kan göra skillnad. Och visa på att alla steg vi kan ta är av betydelse. Vi har därför valt att arbeta utifrån en modell med tre olika nivåer: Hållbra, hållbättre och hållbäst.

Modellen bygger på att vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners plockar poäng för våra handlingar utifrån en checklista vi tagit fram. De insamlade poängen avgör sedan vilken nivå av hållbarhet vi uppnått för det enskilda eventet. För återkommande event tror vi att det kan bli en morot till förbättring från år till år. Det blir också tydligt att varje val påverkar.

Vi ser detta som en process där vi lär oss tillsammans med våra kunder och leverantörer.  Vi kommer gärna ut till er och pratar mer och lyssnar till vad ni har för hållbarhetsmål med era kommande event.


Breakit Impact Challenge

Under 2019 var vi även med i hållbarhetsutmaningen Breakit Impact Challenge, en digital bootcamp under 30 dagar med fem utbildningssteg som gjorde oss ännu mer klimatsmarta.

Vi såg då över vårt resande, vår arbetsplats och våra leverantörer och tog fram policys som väger in klimatpåverkan i våra val. Vi såg över vår affärsmodell, värdekedja och hur vi kan påverka kunder och leverantörer i en hållbar riktning. Här hade vi kommit långt med vår redan framtagna hållbarhetsmodell med tillhörande checklista. I det femte och sista steget räknade vi på vår klimatpåverkan och tog beslut att klimatkompensera för vårt avtryck. För detta valde vi GoClimateNeutral som stöttar FN-certifierade klimatprojekt (CDM) med certifieringen Gold Standard.


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy