1 april, 2019

Minnesota uppmanar att tänka innanför boxen

En mycket vanlig uppmaning är att ”tänka utanför boxen” för att tänka kreativt, fritt och förbi traditionella banor. Det ska ge upphov till våra bästa och mest innovativa lösningar. På Minnesota har vi arrangerat många övningar och aktiviteter på våra event där vi låtit kunder få öva på just detta. Bland annat genom vårt eget-utvecklade koncept Mbox. En övning där deltagaren fått skriva ned sina tankar på stora boxar som även fungerat som stolar under dagens seminarium. I slutet av dagen har alla boxar radats upp som en mur som alla deltagare kunnat promenera längs med för att ta del av varandras tankar.

Men det finns också en risk med att ge allt för stor frihet, som att fastna i ett blint irrande bland en oändlig mängd frågor. Därför behöver vi strikta riktlinjer för att inte tappa fokus. Av den anledningen har vi utifrån den enkla frasen ”du måste lära dig reglerna för att bryta dem” nu utvecklat ett koncept med fokus på det raka motsatta till brett tänkande, nämligen att tänka innanför boxen. Som en uppföljare till Mbox erbjuder vi nu våra kunder konceptet Inbox. Ett eventbaserat koncept i syfte att lära deltagarna hur vi sätter upp tydliga ramar och riktlinjer så att gruppen kan arbeta mot ett gemensamt mål.

Varje deltagare tilldelas en varsin box på 1×1 meter att sitta i under en dag fylld av samtal och lärorika aktiviteter. I varje box finns pennor i olika färger tillgängliga för att anteckna tankar och bilder som kan dyka upp under dagen. Genom att sitta i boxen och omslutas av dess fyra väggar realiseras de ramar vi måste följa för att inte förlora fokus. Det gemensamma målet skrivs på så vis inte bara ned, det upplevs.

”Att kunna erbjuda marknaden och våra kunder ett koncept som Inbox är inte bara naturligt i vårt utbud, det känns som vår skyldighet i en tid av allt större krav på kreativ höjd i genomförandet. Den stora skönheten i utförandet ligger också i den jämställdhet det skapar. Innanför boxen är vi alla lika, oavsett titel. Tänk en sal på 400 personer där alla sitter i en varsin box, slutna av precis likadana ramar. Otroligt.” kommenterar Andy, Minnesotas VD.

För att undvika komplikationer som kramp och klaustrofobi ser vi just nu på möjligheterna att kunna storleksanpassa boxarna efter deltagarnas behov. Det viktigaste är att våra kunder får en bra upplevelse.


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy