13 mars, 2018

Minnesota <3 GDPR

Den 25 maj i år införs nya regler för hur man får behandla personuppgifter i samtliga EU-länder. I och med det träder en ny dataskyddsförordning, även kallad GDPR, i kraft. Det innebär en förstärkning av skydd av personlig data, samt regleringar för att höja säkerheten inom området.

I korthet handlar den nya dataskyddsförordningen om att inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt och enbart för ett visst, i förväg bestämt ändamål. Syftet är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. För att möta dessa högre krav har Minnesota under hösten påbörjat arbetet med att se över arbetet som rör personuppgiftsinsamling. Som en del av Moment Group, skapar vi nu tillsammans med systerorganisationer inom koncernen, nya rutiner för hur insamling av personuppgifter ska ske framöver.

Praktiskt betyder det att våra befintliga kunder kommer att få en uppdatering på hur de nya rutinerna berör just dem och med våra leverantörer kommer vi att behöva teckna tilläggsavtal som berör GDPR.

Nathalie Amelander
nathalie.amelander@minnesota.se


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy