13 mars, 2019

Spaning: Arenan är modellen

När jag tittar lite djupare på fenomen som Facebook, Almedalen, Blockchain och Airbnb så ser jag ett mönster. Alla är någon form av arena för människor i samverkan. På Minnesota har vi tagit fasta på den här trenden, inte minst när vi utvecklar nya mötesformat. Även ett event är ju självklart en social arena.

Här är det deltagarna själva som styr. Vad vi skapar är ett smörgåsbord av olika upplevelser, lite som ett nöjesfält eller ett Almedalen i miniatyr. Typiska inslag kan vara små scener med korta föreläsningar i TED-format, inspirerande utställningar, workshop-stationer där deltagarna får reflektera och diskutera. På flera platser fångas deltagarnas tankar och idéer upp på olika sätt. Kanske skriver man sina idéer och förslag på lappar som alla kan ta del av, kanske röstar man om någon fråga eller visualiserar något i form av en skiss eller teckning. På så sätt manifesteras deltagarnas engagemang och man synliggör den gemensamma kraften i rummet.

När vi för ett par veckor sedan skapade ett arena-event för TUI adderades en ny dimension. Temat var hållbarhet och i en av våra förberedande workshops väcktes frågan: ”Varför bjuder vi inte in andra företag så att de kan berätta om sitt hållbarhetsarbete?”.

Normalt kan det vara ganska krävande att få någon från ett annat företag att komma och föreläsa på någon annans interna event. När vi berättade om arena-upplägget och frågade om de ville ha en egen liten station eller göra en kort föreläsning var responsen fantastisk. På TUI:s interna event medverkade IKEA, Max, LKAB och Vattenfall. Boeing skickade en representant från USA och TUI:s hotellpartner Atlantica skickade två medarbetare från Grekland.

Ska vi kunna lösa våra stora framtidsutmaningar måste vi göra det tillsammans. Mötesformer som skapar förutsättningar för just detta är en bra början.

Olle Nyström
olle.nystrom@minnesota.se


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy