13 mars, 2019

Sustainabilities@TUI – Engagerande om hållbarhet

Hållbarhet är som bekant en fråga som är högt upp på agendan för alla våra kunder, i alla branscher. Ett seriöst och viktigt ämne som vi i det här fallet, lyckades förpacka och ta ut på ett lättsamt, kul och engagerande sätt; ett ”öppet arena-format”. TUI:s medarbetare fick fritt gå runt bland både upplevelsebaserade likväl som mer informativa stationer, med målet att få mer kunskap om hur alla kan bidra till en mer hållbar bransch och vardag.

Bland de 15 aktivitetsstationerna fanns både storföretag såsom IKEA, LKAB och Boeing representerade och delade med sig av sitt hållbarhetsarbete, men även syftesdrivna start-ups fick ta plats och inspirerade om helt nya sätt att tänka kring hållbarhetsfrågan. Själva upplevelsen spann över allt från att diskutera vilket av FN:s globala hållbarhetsmål TUI kan bidra mest till, till att provåka Bzzt hållbara Pod-taxis runt kvarteret.

Dagens ciceron var Gustav Stenbeck, fd hållbarhetschef på Choice Hotels och numera entreprenör, föreläsare och investerare nischad på hållbara affärer. Han gav oss inte bara kunskap kring hur hållbarhet håller på att förändra det ekonomiska landskapet och hur det påverkar sättet bolag gör affärer på, utan också hur vi alla i vår vardag kan göra bättre val. Framför allt lärde han oss att seriösa ämnen som hållbarhet också kan vara riktigt kul!

Dagen gav ett strålande bra resultat! 96 % svarade att Sustainabilities@TUI klargjorde TUI:s ambition att driva hållbarhetsfrågan inom reseindustrin, 94 % svarade att deras kunskap om hållbarhet ökat efter dagen samt hela 97 % fick ökat förtroende för TUI:s hållbarhetsarbete.

Stort tack till TUI för förtroendet att få vara med och skapa ännu ett intressant event inom ramen för konceptet ”Learning Event & House Party” och till alla TUI:s medarbetare som så nyfiket och engagerat deltog och bidrog. Och tack till alla föreläsare och gästföretag som så generöst delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter i hållbarhetsfrågan. Alla bidrog till att resultatet helt enkelt blev ett Sustain-a-best event.

Charlotte Olsson
charlotte.olsson@minnesota.se


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy