12 februari, 2020

TUIs fokus på människan

Human Lead @TUI är ett av flera event under möteskonceptet ”Learning Event & House Party”. Temat kretsade kring människans roll i en digitaliserad och automatiserad värld.

Minnesota gör sedan ett par år tillbaka en typ av event för vår kund TUI som vi kallar ”Learning Event & House Party”. Under eftermiddagen bygger vi om kontoret till en upplevelsearena med föreläsningsscener, tematiska mötesplatser, upplevelse- och dialogstationer. Deltagarna kan själva välja vad de vill prioritera. Det är högt i tak och mycket som händer på kontorets tre våningar.

Genom åren har vi haft olika teman. Vi har pratat om digitalisering, innovation och hållbarhet. Denna gång var temat människan – ”Human is the next big thing”. Tanken är att reflektera och diskutera kring vilken roll människan får när allt mer digitaliseras och automatiseras.

På eftermiddagen fredagen den 22/11 fylldes kontoret i Münchenbryggeriet i Stockholm av ca 400 medarbetare från hela Norden. Det är ett lite annorlunda upplägg, där hela syftet är att ge deltagarna möjlighet att själva reflektera och diskutera. Vi vill ge dem inspiration och nya insikter men framgången bygger på deras engagemang.

Charlotte Olsson
charlotte.olsson@minnesota.se


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy