8 februari, 2018

Workshop med #sistabriefen

Den 30 november publicerade 2 126 kvinnor inom kommunikationsbranschen sitt #metoo-upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. Liksom många andra byråer mottog Minnesota, via mejl, #sistabriefen som uppmanar till dialog och att aktivt motarbeta osunda arbetsförhållanden. Svaret på briefen finns publicerat på vår hemsida och har utgångspunkt i koncernens (Moment Groups) grundvärderingar och riktlinjer för särbehandlingar samt trakasserier.

Självklart måste nolltolerans gälla, men det är lätt att säga. Minnesota har funnits i 17 år och det har säkert funnits tveksamma fall även hos oss. För trots att vi anser att vi har en öppen och respektfull kultur så insåg vi att det fanns saker kvar att göra. Framförallt i det löpande arbetet och med att förtydliga vad som gäller och hur man ska agera om något sker, säger Andy Pimmeshofer

Ett steg i den processen var att ha en workshop internt. Under en tisdagsförmiddag i slutet av januari delade vi in oss i grupper och diskuterade utifrån dessa frågor:

1. Diskutera hur ni upplevt #metoo och uppropet #sistabriefen
2. Om en situation där någon diskrimineras, trakasseras, förtrycks eller
utsätts för övergrepp (internt eller i kund/partnerrelation) hur vill vi agera:
– som individ
– som kollega
– som chef
– som företagare
3. Skulle ni känna er trygga att agera så? Vilka hinder kan tänkas stå i vägen för att vi ska agera såsom vi verkligen önskar?
4. Vad kan vi göra för att förebygga att sådant händer?

En del av samtalen under workshopen handlade om hur man ska agera om en kund eller annan samarbetspartner beter sig kränkande. I och med att #metoo fått sådant stort genomslag tror vi att det i dag är mycket lättare att agera än för bara ett halvår sedan.

Om något hade skett så skulle jag såklart agera då som nu. Men det finns en helt annan förståelse i dag. Och jag är absolut beredd att steka ett konto om det visar sig att en kund uppträder kränkande mot någon av våra medarbetare. Jag hoppas att även fler tänker så. Det skulle innebära att socialt ansvar får betydelse på sista raden, säger Andy.

Med samtalen som grund kommer vi se över om våra nuvarande policies behöver förtydligas samt upprätta en tydlig actionlista på vad som gäller vi skarpt läge. Vi kan inte annat än att rekommendera att göra ett liknande upplägg. Alla kan göra skillnad!

Sofia Thomasson
sofia.thomasson@minnesota.se


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy