26 juni, 2023

Event- och sponsringsmarknaden 2022

Tillsammans med SES – Sponsrings & Eventsverige har Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) nyligen presenterat färsk statistik från event- och sponsringsmarknaden 2022. Vi har samlat tre intressanta insikter om läget.

✌️ Företagsinterna events har återhämtat sig till samma nivåer som innan pandemin. Även om digitala arbetssätt och hemmakontor bidragit till mycket gott står det klart att arbetet med företagskultur hamnat efter, vad vissa kallar en ”kulturskuld”. Utvecklingen spås fortsatt positiv — frågan är prioriterad ur flera perspektiv; medarbetarhälsa, kompetensutveckling och hård konkurrens om talang är några.

🤝 Eventmarknadsföring (B2B och B2C) återhämtade sig långsammare än beräknat under 2022, troligen rör det sig främst om en eftersläpning. För när allt fler affärsrelationer sköts digitalt ökar behovet av att träffas fysiskt och stärka relationer även för B2B. Att B2C är det område som omsatt minst kan delvis bero på att digital räckvidd idag är mer prioriterat. Men då sponsringsmarknaden åter gör riktigt fina resultat kan man tänka sig att det spiller över på B2C-eventen redan 2023.

🙌 Sponsringsmarknaden gör ett rekordår 2022. Idrottsponsringen dominerar fortsatt, mycket tack vare det breda allmänintresset — här finns målgrupperna. Siffrorna för samhällssponsring och kultursponsring är generellt mer volatila, men det är rimligt med en ökning för just samhällssponsring med tanke världshändelserna 2022. Kultursponsringen brottas fortsatt med utmaningar som synlighet, något idrottsvärlden har betydligt fler möjligheter till.

Är du medlem i SES har du tillgång till de fulla rapporterna.

Sofia Thomasson
sofia.thomasson@minnesota.se


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy