2 november, 2020

Vinst i Jernspiran 2020

Endast 4 % av alla svenskar med en funktionsnedsättning är aktiva i någon typ idrott, en siffra som Svenska Parasportförbundet arbetar aktivt för att förbättra. Tack vare vinsten i Jernspiran förbättras nu förutsättningarna avsevärt för att få fler att engagera sig i frågan 

Jernspiran är en eventtävling som arrangeras av Jernhusen. Syftet är att belöna företag och organisationer som aktivt arbetar för ett bättre samhälle ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.  

75 tävlande bidrag 

Som ett av 75 tävlande bidrag har nu Minnesotas och Svenska Parasportförbundets tävlingsbidrag vunnit event- och kommunikationsytor till ett värde av 600 000 kr på Stockholms Centralstation. Eventet går av stapeln under 2021.

Juryn, som bland andra består av Alexandra Pascalidou (ambassadör), Erik Modig (forskare vid Handels) och Christina Night (CD och författare) motiverar vinsten:

”Rörelse innebär inte bara glädje och gemenskap, utan är också en förutsättning för hälsa och välbefinnande, Därför är det allvarligt att endast 4% av alla personer med funktionsnedsättning är aktiva i någon form av idrott. Allt från dålig tillgänglighet till duschar och omklädningsrum till tränings- och idrottsytor utestänger dem från ett hälsosamt liv. En gemenskap genom idrotten kan bli ett första steg att bryta det utanförskapet. Och det går att få fler i rörelse, från läktaren till planen – fler kan helt enkelt komma in i matchen på ett inkluderande och lustfyllt sätt – till exempel genom Svenska Parasportförbundet. Tack för ert viktiga arbete och Grattis!”

Parasport Sverige är en organisation som arbetar med idrott och hälsa på flera olika sätt. En del av arbetet handlar om just tillgänglighet och det är fantastiskt att vi idag pratar om tillgänglighet på ett nytt sätt. Det handlar inte ”bara” om ramper och automatiska dörröppnare utan vem som ges tillträde till olika sociala rum. Vi är jätteglada att få den här möjligheten att lyfta frågan i ett så tillgängligt rum som Centralstationen, säger Johan Lundin, kreatör på Minnesota.

👉  Vill du också ha kreativa idéer för ditt varumärke? Kontakta oss eller läs mer på minnesota.se


Sofia Thomasson

sofia.thomasson@minnesota.se


DELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy