Stretch onboarding

Om det tidigare handlat om att informera och inspirera nyanställda via olika e-learningsmoduler och fysiska event börjar fler och fler se värdet av att redan tidigt i anställningen både skapa och frigöra engagemang. Det som skapar det högre värdet är att medarbetarna direkt gör varumärket och företaget till sitt. Att gå från att de arbetar för till att arbeta med och vara med att skapa något större än att enbart träda in i sin nya roll. 

Ett av företagen som har denna insikt och sett effekten, är Stretchgruppen. En grupp expertbolag som verkar på den skandinaviska IT och digitaliseringsmarknaden. Vikten att snabbt skapa ett starkt engagemang i sitt bolag och i gruppen är vitalt för att fortsätta den framgångsresa som Stretchgruppen varit på i över 20år. 

Genom att tillvarata och aktivera våra mänskliga drivkrafter när det gäller bland annat högre syfte, ägarskap, mandat, tillhörighet, gemenskap och erkännanden har Minnesota och Stretch skapat ett digifysiskt Onbordingprogram. Programmet bygger på digitalt teamwork och avslutas i ett fysiskt event. Programmet är sedan ett par år praxis för alla nyanställda att tillsammans genomföra, och utvecklas ständigt i takt med att omvärlden, marknaden och bolagen förändras. Detta för att alltid vara aktuellt och nära verksamheten.

Se filmen och skapa dig en egen uppfattning. Att både skapa och frigöra engagemang är nutidens guld. Skicka ditt intresse till Marten.diktonius@minnesota.se så får du veta hur detta skulle kunna bidra till er framgång.


UPPDRAGSGIVARE
Stretch
PROJEKT
OnboardingDELA

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Nyheter, insikter och utsikter

Anmäl dig till Minnesotas nyhetsbrev

Privacy policy